Monumento ai caduti, Badia Polesine

Monumento ai caduti sulla torre comunale a Badia Polesine
monumento ai caduti, Badia Polesine
monumento ai caduti, Badia Polesine, Virgilio Milani
monumento ai caduti, Badia Polesine, Virgilio Milani
0